Home > Els grups

Grup de 6 mesos fins als 18 mesos (Petits)

A partir dels 6 mesos i fins que controlin l’art de caminar (cadascú té el seu ritme).

La seva acompanyat és la Vanessa i consta d’un grup de 5 infants. Donem l’espai i el temps per al joc, que és la seva activitat vital, per descobrir les seves capacitats, per investigar el seu cos i l’entorn.

L’acompanyant participa de les activitats per tal de donar seguretat i confort, a vegades només cal una mirada o un somriure.

Els moments íntims de canvi de roba/bolquers són uns moments que afavoreixen els vincles on demanem la seva col·laboració sense presses.

El moment d’anar a dormir, a vegades és diferent per a cada infant, per tant es respecten les seves necessitats.

Grup de 18 mesos fins als 3 anys (Mitjans)

Quan ja tenen certa seguretat per caminar, passen al grup dels mitjans fins als 3 anys.

La seva acompanyant és l’Alba i consta d’un grup de 10 infants. Els infants tenen al seu abast les joguines. Intentem cuidar l’harmonia de l’espai i dels materials per tal de fer més agradable l’ambient.

Durant aquestes estones de joc, és l’infant qui decideix a què jugar i de quina manera, sense dependre d’ajuda. En aquesta etapa comencen a fer els primers “amics”.

A més, tenen una gran capacitat imitativa, per això l’acompanyant ha de ser digne de ser imitada i constantment fa coses pràctiques on ells poden participar (escombrar, pelar fruita, recollir…), posant consciència dels seus actes i les seves paraules.

Grup de 3 anys fins als 6 anys (Grans)

La seva acompanyant és l’Elisenda i consta d’un grup de 15 infants.

El cervell aprèn fent, per tant, per una banda els hem d’oferir vivències que activin la creativitat i la motivació, i, per altra banda, accions repetitives per aprendre habilitats motrius específiques.

En una etapa de preparació cognitiva, fer fitxes és una equivocació que es dóna a les escoles actuals amb mètodes d’ensenyament encara tradicionals. El que cal fer són dinàmiques de joc, ja que la diversió posa en marxa el sistema límbic i amb ell comencen la motivació, la creativitat, la memòria i l’atenció. Sense els quals l’aprenentatge és molt difícil.

Es triguen només 6 mesos en consolidar les funcions de lectoescriptura. No és necessari incidir 3 anys en un procés que necessita molt poc temps quan el cervell està  madur per a això.

El sistema límbic s’activa si hi ha curiositat, motivació i moviment. Si els nens estan asseguts i avorrits, el sistema límbic està adormit.

Avui dia la neurociència ha constatat que amb 5 anys la majoria dels nens encara no estan preparats per a l’aprenentatge lectoescriptor, molt més important és entrenar les funcions cerebrals que preparen per a aquesta activitat:

  • Consciència fonològica, en aquesta etapa cal reforçar els aspectes lingüístics i fonològics a través de rimes, contes i cançons.
  • Percepció viso-espaial (lateralitat i esquema corporal), gràcies a l’esquema corporal som capaços d’organitzar l’espai. La lateralitat és l’encarregada de distingir els dos costats del cos i a la vegada connecta els dos hemisferis cerebrals.
  • Motricitat, és el domini que l’èsser humà és capaç d’exercicir sobre el seu propi cos.

Els beneficis que té el joc per als nens són a tots els nivells. Regula el seu estat d’ànim, redueix la tensió neuronal afavorint la calma, el benestar i la felicitat. Això no val dir que en El Bosc deixem de banda la lectoescriptura i les matemàtiques, són continguts que treballem de forma transversal.