Home > El projecte

El Bosc és un projecte d’acompanyament respectuós per a infants des de 6 mesos fins als 6 anys. Un espai de joc on el nen i la nena són els protagonistes de la nostra llar i les educadores són acompanyants amoroses del seu creixement.

Per què d’aquestes edats?

Doncs perquè pensem que l’etapa infantil és on es forgen les persones de futur. És l’arrel de tot, i, per tant, l’etapa més important, la que ha de rebre més atenció i respecte.

El Bosc no es centra només en un sistema pedagògic, sinó que adoptem diferents estratègies i barregem les diferents opcions per a donar resposta a les necessitats específiques dels infants.

Volem cuidar el futur dels nostres infants donant-los, en la seva infantesa, l’educació que els permet desenvolupar totes les seves capacitats i potencialitats.

No eduquem per ara, sinó per al futur. No volem ensenyar com han de ser, sinó posar els mitjans i recursos per desenvolupar-se tal i com ells són.

El Bosc és una entitat associada a les següents institucions: